Než začnete sami bojovat s „vetřelci“

sluzby

Zvolit správnou metodu ošetření, včetně vhodného biocidního přípravku, nástrahy, návnady, pasti, přístroje či vhodnou aplikační techniku, je základním předpokladem pro úspěšnost, výslednou efektivitu a ekonomickou přijatelnost celé asanace. Ten kdo se rozhoduje „bojovat“ s nepříjemnými a obtěžujícími „vetřelci“ má vždy dvě možnosti.
První možností je, pustit se samostatně do boje s odvahou sobě vlastní a ta druhá možnost je, obrátit se na profesionální firmu poskytující služby v oblasti DDD.

Než zvolíte první „svépomocnou“ variantu a pustíte se do boje, položte si několik základních otázek:

  • Opravdu poznám druh škůdce?
  • Opravdu znám dobře biologii (morfologii, etologii) daného škůdce, abych mohl zvolit adekvátní metodu ošetření (vhodný biocidního přípravek, nástrahu, návnadu, past či přístroj)?
  • Mám dost odvahy tento boj podstoupit?
  • Je mi znám současný rozsah napadení a také případně možný (skrytý) rozsah napadení, o kterém nemám ani tušení a možná bude tedy můj svépomocný boj jeden nekonečný příběh?
  • Jaké vlastně můžu použít při svépomocné akci přípravky, pasti atd. a můžu si zakoupit i profesionální přípravky?
  • Pokud by se mi už podařilo profesionální přípravky obstarat, můžu je vůbec legálně použít bez absolvování odborných zkoušek, bez zákonných certifikátů a povolení příslušných státních orgánů a budu tedy vůbec mít dostatečné odborné znalosti k jejich bezpečnému a smysluplnému použití?
  • Pokud zvládnu všechny předešlé požadavky, vlastním vhodnou aplikační techniku?
  • A když svépomocný zásah provedu, nepoškodím současně životní prostředí, nebo neohrozím ostatní občany či nezpůsobím ekonomické škody?
  • Možná se mi zásah svépomocí nakonec při troše štěstí povede, ale kolik mě to bude nakonec stát peněz, času, potencionálního rizika a nervů – opravdu se mi to vyplatí?

Pokud jste si na všechny otázky odpověděli kladně a žádné z výše uvedených požadavků pro vás nejsou problém, potom nám nezbývá, než vám pogratulovat a přivítat vás mezi profesionálními pracovníky v DDD službách.
Ale pokud tomu tak není, dejte nám možnost vyřešit váš problém na naší profesionální úrovni!

deratizace dezinsekce dezinfekce likvidace plevelu ochrana drevenych konstrukci

nahoru

 © ratex.cz