mobil 603 505 771
email ratex@atlas.cz

Důležité odkazy

 

Metodiky a normy Jak na hubení štěnic 1
pdf

Jak na hubení štěnic 2
pdf

Metodika - holubi pdf
  Metodika ochranné deratizace pdf
  Metodika - švábi pdf
  Norma HACCP pdf
  Problematika holubů a toulavých koček ve městě pdf
     
Zákony 120/2002 Sb. - O podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh pdf
  166/1999 Sb. - Veterinární zákon pdf
  185/2001 Sb. - O odpadech pdf
  246/1992 Sb. - Na ochranu zvířat proti týrání pdf
  258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví pdf
  326/2004 Sb. - O rostlinolékařské péči pdf
  350/2011 Sb. - Chemický zákon pdf
  455/1991 Sb. - Živnostenský zákon pdf
  477/2001 Sb. - O obalech pdf
     
Ostatní Registr přípravků na ochranu rostlin  
  ÚSKVBL - seznam biocidů pro DDD činnost  

nahoru© ratex.cz