mobil 603 505 771
email ratex@atlas.cz

Certifikace

iso

Firma Ratex, s.r.o. je registrována v obchodním rejstříku, vlastní veškeré živnostenské listy, povolení a rozhodnutí pro výkon DDD služeb, má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě na pojistnou částku 20 milionů Kč a je certifikovaná dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Dokumenty ke stažení

pdf Výpis z obchodního rejstříku (k 10.7.2019)
pdf Živnostenský list (ev.č. 380500-80843) „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“
pdf Živnostenský list (ev.č. 380500-80785) „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“
 
pdf Živnostenský list (ev.č. 380500-80785) „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“
 
pdf Živnostenský list (ev.č: 380501-10314999) „Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“
 
pdf Živnostenský list (ev.č.: 380501-84586-01) „Čistící a úklidové práce“  
pdf Živnostenský list (ev.č.: 380501-84585-01) „Ošetření materiálů proti hoření“
pdf Rozhodnutí – povolení k výkonu veterinární asanační činnosti „dezinfekce, dezinsekce, deratizace“ firmě Ratex, v.o.s. od Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj (č.j.: 7/231-1/2004) 
 
pdf Pojištění odpovědnosti za škodu (číslo poj.smlouvy 4935946619) Firma RATEX, s.r.o. Olomouc je pojištěna (na škodu 20.000.000,- Kč) pro případ škod vůči odběratelům
 
pdf Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 (číslo certifikátu: CZ007504-1)
pdf Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi (číslo S/02/2004/15) dle vyhlášky č.296/2003 Sb.
pdf Nakládání s odpady kategorie nebezpečné – rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, číslo: ŽP/9146/04/Vá

nahoru© ratex.cz